تعبیر خواب آدم کشی چیست

یکشنبه 25 آذر 1397 تعبیر خواب
تعبیر خواب آدم کشی در خواب چیست

تعبیر خواب آدم کشی

انواع تعبیر خواب در مورد کشته شدن در خواب توسط فردی دیگر و تعبیر خواب آدم کشی در خواب و تعبیر خواب کشتن فرزند را در این جا بخوانید.

تعبير خواب آدم کشی به روايت آنلي بيتون

 اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده ‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

 

تعبیر خواب کشته شدن توسط فردی دیگر

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده‌ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید وی را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی وی را بکشت به ستم، دلیل که بیننده ستمدیده است و حق تعالی کسی رابه او بگمارد تا مکافات ان باز کند.
اگر در خواب کسی شما رابه قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش میکنند .

 

تعبیر خواب کشتن فرزند

جابرمغربی گوید: اگر دید فرزند خودرا بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب آدم کشی

لوک اویتنهاو میگوید:

کشتن کسی: خودرا خشمگین نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی غلط خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.
منبع:تالاب
تعبیرخواب سیگار در خواب چیست؟

تعبیرخواب سیگار چیست؟

تعبیر خواب بند انداختن صورت در خواب چیست؟

تعبیر خواب بند انداختن صورت در خواب چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا