تعبیر خواب آب  در خواب چیست

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 تعبیر خواب
تعبیر خواب آب  در خواب چیست

 

خواب غرق شدن در آب عمیق

خواب‌هاي مربوط بـه آب هاي عمیق نشانگر مشکلاتی اسـت کـه در دوره‌ي پیش رو با آن‌ها مواجه خواهید شد. این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود.

 

 

 

تعبیر خواب قایقرانی در آب‌ های تیره

اگر خواب دیدید کـه بر روی آب‌هاي تیره قایقرانی می کنید، پس قرار اسـت با مشکلات بزرگی در زندگی روبه‌رو شوید. این مشکلات شـما را ملزم میکنند کـه نهایت توجه و دقت‌تان رابه کار ببندید و کمی در پیدا کردن راه حل مشکلات با دشواری مواجه خواهید شد. این مشکلات میتوانند شخصی یا بـه کارتان مربوط باشند اما در هردو صورت باید هر چـه سریع تر بـه آن‌ها بپردازید.

 

تعبیر خواب قایقی در آب ‌های کم عمق

اگر خواب قایقی را در آب هاي کم عمق دیدید پس این خواب نشان دهنده‌ي دردسرهایی اسـت کـه در زندگی با آن‌ها مواجه هستید. اگر قایق‌تان زمین زیر آب را بخراشد، در آن صورت این نشانه‌ي خوبی اسـت از احساسی کـه اکنون دارید.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

اوضاع بـه آرامی پیش می رود و شـما بیش‌تر و بیش‌تر در مورد آن احساس نا امیدی خواهید کرد. شـما باید تمرکزتان را بر روی این دردسرها و مشکلات بگذارید و از سرزنش کردن خود دست بردارید.

 

تعبیر خواب قایقی پر از آب

اگر خواب قایقی پر از آب دیدید، این خواب نشانگر چیز مثبتی اسـت کـه قرار اسـت برای‌تان اتفاق بیفتد. آب سمبل پول اسـت و ممکن اسـت حتی یک معامله‌ي مالی سودآور و خوب در آینده‌اي نزدیک نصیب‌تان بشود. امور مالی برای شـما دغدغه‌اي نخواهد داشت و شـما قادر خواهید بود بر روی سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کنید.

 

تعبیر خواب ورزش کردن درون آب

اگر خواب دیدید در داخل آب مشغول ورزش کردن هستید، در آن صورت این خواب نشان دهنده‌ي پیشرفت در زندگی عشقی‌تان اسـت.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

اوضاع شروع بـه بهتر شدن خواهد کرد، و اگر مشکلاتی جدی پیش نیاید بـه علایق مشترکی با شریک عشقی خود دست پیدا خواهید کرد. اگر شریک عشقی ندارید پس این خواب نشانه‌ي بارقه‌ي امید و موفقیتی اسـت کـه در آینده مشاهده خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آب ریختن روی کسی

اگر در خواب روی کسی آب می‌ریختید، این نشانه‌ي اتفاقی شرم آور خواهد بود کـه برای‌تان اتفاق می‌افتد. جلوی این اتفاق را نمی توانید بگیرید و وادار خواهید بود با آن مواجه شوید – هر چـه باشد! اما خیلی نگران نباشید، چون هر اتفاقی بیفتد، اثر طولانی مدتی بر زندگیتان نخواهد گذاشت.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب

خواب نوشیدن آب – بسته بـه این‌کـه چـه نوع آب می نوشید – می تواند معانی مختلفی داشته باشد. اگر در حال نوشیدن آبی کثیف و آلوده بودید این خواب سمبل و نشانه‌ي احساسی اسـت کـه نسبت بـه خودتان دارید.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

شاید کاری انجام داده‌اید کـه بـه انجام دادن آن افتخار نمی کنید و حالا بخاطر آن احساس گناه می کنید. اگر آبی کـه می‌نوشیدید تمیز و پاکیزه بود یعنی احساس خوبی درباره‌ي خودتان یا شخص دیگری در زندگی تان دارید.

 

تعبیر خواب آب سرد

اگر درباره‌ي آب سرد خواب دیدید، این خواب میتواند نشانه‌ي لذت باشد. ممکن اسـت در دوره‌ي زمانی پیش رو اتفاقات خوبی برای‌تان رقم بخورد و بخاطر همین خوشحال خواهید شد. شاید نهایتا مشکلی را حل کنید کـه مدت‌ّها شـما را اذيت می‌داده اسـت و بخاطر این احساس اسانی و شادمانی داشته باشید.

 

تعبیر خواب آب داغ

اگر خواب آب داغ دیده‌اید، این خواب بشما درباره‌ي بیماری هشدار می دهد. احساس بیماری خواهید کرد و وادار می شوید بـه دکتر مراجعه کنید. حتی اگر بـه درمان عادت ندارید، برای آن کـه حس بهتری پیدا کنید این کاری اسـت کـه باید انجام بدهید.

 

تعبیر خواب آب دادن به کسی

وقتی در خواب بـه کسی آب می دهید، این خواب نشانگر وفادار بودن شـما اسـت. شـما شخصی هستید کـه برای دوستان‌تان هر کاری انجام میدهید و هرگز درباره‌ي نزدیکان‌تان حرف بدی نمیزنید.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

شـما حتی میدانید کـه این دوستان ممکن اسـت نواقصی نیز داشته باشند، اما همیشه وقتی ازآن‌ها انقاد میشود شـما بـه دفاع از دوستان‌تان بر خواهید خاست.

 

تعبیر خواب آب تیره و کدر

اگر خواب آب تیره و کدر دیدید، نشانه‌ي اذيت دیدن شـما خواهد بود. شاید فرصت کاری کـه مدتی طولانی قصد انجام آنرا داشته‌اید از دست بدهید و پیوسته با موانعی روبه‌رو شوید کـه شـما رابه نقطه‌ي اول باز می‌گرداند. احساس می کنید هرگز کاری راکه شروع کرده اید نمی توانید بـه اتمام برسانید و همین باعث رنج و اذيت بیشتر شـما خواهد شد.

 

تعبیر خواب آب زلال

اگر خواب آب زلال دیدید بـه معنی آن اسـت کـه کمی سود خواهید کرد. احتمال دارد در آزمونی شرکت کنید یا در لاتاری وارد شوید کـه نهایتا با موفقیت توام باشد. شـما از بخت و اقبال برخوردار خواهید بودو خیلی آسان پول بـه دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب آب عمیق

وقتی در خواب‌تان آب عمیقی میبینید، بشما درباره‌ي خطری هشدار داده میشود. این امکان وجوددارد کـه کسی بخواهد از شـما سرقت کند، یا شخص دیگری از نزدیکان‌تان شـما را گول یا بشما آسیب بزند. تجربه‌ي دردناکی را پشت سر خواهید گذاشت کـه پس ازآن دیگر محتاط‌تر عمل و کم‌تر بـه دیگران اعتماد خواهید کرد.

 

تعبیر خواب راه رفتن درون آب

اگر در خواب درون آب راه می‌رفتید، حاکی ازآن اسـت کـه هیچکس نمیتواند جلوی راه شـما را بگیرد. شـما تزلزل ناپذیر هستید و وقتی حرفی میزنید یا قولی میدهید، هر کاری می کنید تا بـه آن پایبند بمانید. شـما برای داشته‌هاي دیگران نیز ارزش و احترام قائل هستید و سعی می کنید از کسانی کـه بـه اسانی تغییر عقیده میدهند دوری کنید.

 

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

اگر در خواب بر روی سطح آب راه می‌رفتید، بـه معنی آن اسـت کـه از چیزی نمی ترسید. از وجدان و خلوص نیت برخوردار هستید و میتوانید صادقانه با هر شخصی چشم در چشم شوید.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

شـما صادق هستید و بـه انچه میگویید پایبند میمانید و هیچکس نمی تواند باعث شود ریاکارانه عمل کنید. بهمین خاطر اسـت کـه شـما دوست خوبی محسوب می شوید و شریکی صادق هستید کـه همیشه‌ رک و رو راست باقی خواهید ماند.

 

تعبیر خواب آبی که از لوله بیرون می‌ریزد

وقتی در خوابی، جاری شدن آب از لوله را ببینید سمبل زندگی عاطفی پربار و شلوغ خواهد بود. احتمالا خاطرخواهان فراوانی خواهید داشت کـه نمیدانید کدامیک را از بین آن‌ها انتخاب کنید.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

از اشتباه کردن نترسید، وگرنه ممکن اسـت مدتی احساس تنهایی کنید. در بین تمام کسانی کـه بعنوان کاندید و گزینه‌ي انتخابی وجود دارند چندتایی هستند کـه ارزش امتحان کردن را دارند!

 

تعبیر خواب آب دریاچه

این بـه معنی آن اسـت کـه شـما بر مشکلات بزرگی در زندگیتان غلبه خواهید کرد، حتی اگر درنظر دیگران کوچک باشند. این باعث میشود احساس اسانی بسیار زیادی بشما دست بدهد.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

نهایتا قادر خواهید بود یکبار دیگر از زندگی لذت ببرید. از این دوره برای ارتقاء و التیام سایر حوزه‌هاي زندگیتان کـه بکار بیشتری نیاز دارد و مشکلات اجازه‌ي پرداختن بـه آن‌ها را نمی‌داده‌ اسـت استفاده کنید.

 

تعبیر خواب جریان آب

اگر خواب دیده‌اید کـه جریان آبی بـه سمت پایین سرازیر می شود، این خواب نشانه‌ي مشکل کوچکی اسـت کـه در زندگی دارید. این مشکل کوچک باعث وقفه در هیچ جنبه‌اي از زندگی شـما نخواهد شد اما اگر بـه فکر آن نباشید و بـه موقع عمل نکنید ممکن اسـت بزرگ تر شود و بـه تمام جوانب زندگیتان سرایت کند.

 

تعبیر خواب شنا کردن درون آب

این خواب یعنی این‌کـه شـما قادر خواهید بود از بعضی مشکلات خاص بـه صورت بسیار ماهرانه گذر کنید، و بعضی از اطرافیان‌تان تحت تاثیر توانایی‌هاي شـما قرار خواهند گرفت. این وضعیت حتی ممکن اسـت برای شـما مفید هم باشد، چون مافوق‌هاي شـما ممکن اسـت بعد از دست بکار دیدن شـما و تلاش‌هاي‌تان نگرش متفاوت و مثبتی نسبت بشما پیدا کنند.

 

تعبیر خواب حمام کردن در آب

اگر خواب دیدید در آب حمام میکنید، این خواب نشانگر موفقیت در امور طاقت‌فرسای طولانی مدت در زندگیتان اسـت. قادر خواهید بود از آسیب دیدن توسط کسیکه برای بـه دردسر انداختن شـما نقشه کشیده اسـت پیش گیری کنید.

 

تعبیر خواب حمل کردن آب

اگر در خواب آب حمل میکردید، در آنصورت این خواب نشانگر پیروزی شـما بر مشکلات شخصی اسـت. آب آوردن هم همین سمبل گرایی را دارد. شـما قادر خواهید بود مشکلات شخصی را شکست بدهید ودر اوضاعی کـه مدتی شـما را تحت فشار قرار داده بوده اسـت سربلند و موفق بشوید.

 

تعبیر خواب شستن خودتان در آب

اگر خواب دیدید خودتان را در آب می‌شویید، این خواب نشانه‌ي تقصیر و گناهی اسـت کـه بخاطر انجام کاری احساس می کنید. این احساس مقصر بودن از اعمال یا حرف‌هایي کـه علیه یکی از نزدیکان‌تان انجام داده‌اید و بیان کرده اید نشات می گیرند.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

حالا شـما نمی توانید این احساسات را از خودتان دور کنید. سعی کنید با این شخص حرف بزنید و قصد و نیت‌تانرا با او در بین بگذارید چون اینکار ممکن اسـت بشما کمک کند حس بهتری پیدا کنید.

 

تعبیر خواب شنا کردن در آب سرد

اگر خواب دیدید در آب سرد شنا میکنید، این خواب نشان دهنده‌ي یک رویداد محوری و اصلی اسـت کـه در زندگی شـما اتفاق خواهد افتاد. این رویداد بشما کمک خواهد کرد از وضعیتی خطرناک پیشگیري کنید و بـه چیزی پی ببرید کـه قبلا متوجه آن نبوده‌اید.

 

تعبیر خواب خاموش کردن آتش با آب

اگر خواب دیدید با ریختن آب آتشی را خاموش کردید، در آن صورت این خواب شـما نشان‌ دهنده‌ي مشکلاتی اسـت کـه وادار خواهید شد در زندگی با آن‌ها بجنگید. این مشکلات جدی خواهند بودو باید در اسرع وقت بـه آن‌ها بپردازید.

 

تعبیر خواب ریختن آب روی گل و گیاه

اگر خواب دیدید بـه گل و گیاه آب میدهید، در آن صورت این خواب سمبل و نشانه‌ي ماهیت اجتماعی شـما اسـت. شـما دوست دارید دور و برتان پر از آدم باشد و اجتماعی بودن انرژی مضاعفی بشما می‌بخشد.

تعبیر خواب آب | تمام تعایبر دیدن آب در خواب (مجموعه کامل از انواع تعبیر خواب)

اگر گل‌ یا گیاه پژمرده شد شاید قرار باشد بیرون بروید و با افراد جدیدی آشنا شوید. چیزی در زندگیتان اتفاق افتاده کـه شـما را از لذت بردن از زندگی مثل سابق محروم کرده اسـت.

 

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب

اگر خواب شنا کردن زیر آب را دیدید، در آن صورت این خواب نشانه‌ي عدم قطعیت خواهد بود. شاید درباره‌ي چیزی یا کسی در زندگیتان شک دارید. پیش از آنکه کاری غیر منطقی انجام بدهید، وضعیت را بادقت بررسی و سپس اقدام کنید. شاید مشکل این باشد کـه کمی بیش از فعال هستید.

منبع:پارس ناز

تعبیر خواب لباس عروس در خواب چیست

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب خودکشی در خواب چیست

تعبیر خواب خودکشی در خواب چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا