تعبير خواب گورستان ( قبر )

دوشنبه 23 اسفند 1400 تعبیر خواب
تعبير خواب گورستان

تعبير خواب گورستان ( قبر )

تعبير خواب گورستان معمولاً ترسناک هستند و مردم اغلب آنها را به عنوان کابوس در نظر می گیرند.

این رویاها معمولاً معانی بدی ندارند، که نشان می دهد ممکن است کسی به زودی بمیرد. این رویاها به احتمال زیاد نشانه ترس شما از چیزی است که برای شما ناشناخته است. آنها همچنین می توانند ترس از مردن و مرگ را که تاریک ترین ترس های برخی از مردم هستند، آشکار کنند.

گورستان‌ها در خواب‌های ما در دوره‌هایی ظاهر می‌شوند که نگران چیزی مهم در زندگی‌مان هستیم که معمولاً مربوط به آینده است، جایی که نتیجه آن ناشناخته است.

 

تعبير خواب گورستان

خواب دیدن گلهای تازه به گورستان:

اگر در خواب دیدید که گلهای تازه به گورستان می آورید، این خواب نشانه خوبی است و بیانگر سلامتی خود و اعضای خانواده است

 

خواب دیدن اینکه در یک قبرستان قدم می زنید و احساس آرامش می کنید :

اگر خواب دیدید که در یک قبرستان قدم می زنید و احساس آرامش و آرامش می کنید، این خواب نشانه خوبی است. این نشان دهنده برخی تغییرات خوش شانسی است که در آینده از شما انتظار می رود. شما می توانید چیزی را تجربه کنید که فقط می توانستید در مورد آن رویا داشته باشید.

 

خواب دیدن قدم زدن در قبرستان در زمستان :

اگر خواب دیدید که در زمستان در قبرستان قدم می زنید، این خواب نشانه بدی است. معمولاً نشان دهنده مشکلات و فقری است که ممکن است به زودی با آن روبرو شوید. انتظار داشته باشید که به زودی با برخی سختی ها کنار بیایید.

 

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان:

اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.

 

تعبیر خواب قبرستان سرسبز:

اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.

 

خواب دفن شدن در گورستان :

اگر خواب دیده اید که در گورستان دفن شده اید، این خواب اغلب بازتابی از افکار و شگفتی های شما در مورد زندگی پس از مرگ و آنچه پس از مرگ ما اتفاق می افتد است. این خواب اغلب نشان دهنده وجود برخی تردیدهای معنوی است.

تعبیرخواب دیدن قیچی در خواب چیست

 

تعبیر خواب قبرستان:

دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب عروسی در قبرستان:

اگر عروس خواب ببیند هنگام عروسی از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.

 

بیوه ای که در خواب در گورستان است :

اگر بیوه ای خواب ببیند که در گورستان است، این خواب نشانه خوبی است و ازدواج آینده او را پیش بینی می کند.

 

خواب دیدن مراسم عروسی خود در گورستان :

اگر خواب دیدید که در قبرستان ازدواج می کنید، این خواب فال بسیار بدی است. این خواب احتمالاً می تواند نشان دهنده وقوع حادثه ای برای شریک زندگی شما باشد.

 

تعبیر خواب قبر بدون جنازه:

اگر در خواب قبری بدون جنازه ببینید یا در خواب جنازه‌اي گم شده را ببینید، این خواب نشانه‌اي شوم اسـت. جنازه گم شده در خواب از وقوع اتفاقی ناخوشایند خبر میدهد.

 

تعبير خواب گورستان

تعبير خواب گورستان

تعبير خواب گورستان ( قبر ) از نظر بزرگان

حضرت صادق (ع) مى فرمايد:

تعبير ديدن گورستان در خواب بر سه وجه است.

١- غم
٢- زندان
٣- رنج و محنت

ابن سيرين مى گويد:

تعبير ديدن گورستان در خواب، مصاحبت و همنشينى با اشخاصى است كه نادان و جاهل هستند و دين و روزگارشان خراب است.

 

كرمانى مى گويد:

اگر در خواب ببيند به زيارت اهل قبور رفت از زندانيان ديدار و تفقد مى كند.

تعبیر خواب در قبر بودن و دیدن سوال نکیر و منکر پادشاهی است

تعبیر خواب قبرستان این است که زندانی ها را دلداری کند

 

جابر مغربى مى گويد:

اگر ببيند به گورستان رفت و بر گورها سلام كرد فقير مى شود.

تعبیر خواب دیدن قبرستان درویش شدن است

 

حضرت دانیال گوید:

دیدن قبر درخواب، دلیل زندان اسـت.

تعبیر خواب قبر برای خود کندن ،کم کردن عیش است و شاید ساختن خانه است

تعبیر خواب در قبر گذاشته شدن هم مانند قبر کندن است

تعبیر خواب در قبر گذاشته شدن و خاک بر سر ریختن، نقصان دین است

 

 

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب گربه

17 تعبیر خواب گربه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا