بافت کلاه با قلاب/ بافت زیبای کلاه دخترانه

شنبه 8 آبان 1400 دسته‌بندی نشده

 

بافتنی:در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا کلاه با قلاب همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافتنی / مدل بافت کلاه _ کیف _ پاپوش زنانه و بافت کلاه وشال گردن مدل (پیچ و لوزی) وبافت کلاه/ آموزش بافت کلاه مدل برگی و بافت سرهمی نوزادی زیبا را آموزش دادیم را ببینید.

 

 

وسایل مورد نیاز:

کاموای بالی: 4 کلاف 100 گرمی و یک کلاف یوموش_ قلاب کاموا بافی شماره8

 

بافت زیبای کلاه دخترانه

بافت زیبای کلاه دخترانه

بافت کلاه:

برای بافت کلاه ابتدا ۵ دانه زنجیره بافته و به هم وصل می کنیم .

۵ دانه زنجیره بافته و از درون ۵ زنجیره به هم وصل شـده ( گردی ) یک پایـه بلنـد می بافیم و یک دانه زنجیره زده و دوبـاره یک پایه بلند می بافيـم . زنجیره و پایه بلند را تکرار می کنیـم تا پایه های ما با زنجیره های اولی به ۸ تا برسـد .

در ردیف دوم- از بالای زنجیره پایه های ردیف اول دو تـا پایه بلند می بافیم و یک دانـه زنجیره بعد از دو پایه ها می بافیم .

در ردیف سوم- از وسط دو پایه ها چهار پایه می بافیم . یعنی دو تا پایه بلند و دو تا زنجیره و دو تا پایه بلند از یک جا می بافیم و بعد از چهار پایه ها یک زنجیره می زنیم

ردیـف چهـارم – از روی دو تا زنجیره های وسـط چهـار پایه ( از جای خالـی ) یک چهـار پایه دیگر می بافیـم و بعد از چهار پایـه ها دو تا زنجیره می زنیم .

ردیف پنجم – از روی دو تا زنجیره های وسـط چهار پایه یک چهار پایه دیگر می بافیم و بعد از چهار پایه ها سه تا زنجیره می زنیم .

ردیف ششم – از روی دو تا زنجیره های وسط چهار پایه ( از جای خالی ) یک شـش پایه یعنی سـه تا پایه دو تا زنجیره و سه تا پایه یک جا بافیم و بعد از شش پایه ها دو تا زنجیره می زنیم . بافیم .

ردیف هفتم – از روی دو تا زنجیره های وسط شش پایه ( از جای خالی ) می یک شـش پایه یعنی سـه تا پایه دو زنجیره و سه تا پایه یک جا بافیم و بعد از شش پایه ها دو تا زنجیره می زنیم .

روزنامه های امروز 97/12/16

ردیف هشتم – از روی دو تا زنجیره های وسط شش پایه ( از جای خالی ) یک شش پایه یعنی سه تا پایه دو تا زنجیره و سه تا پایه یک جا بافیم و بعد از شش پایه ها دو تا زنجیره می زنیم

ردیف نهم – از روی دو تا زنجیره های وسط شش پایه ( از جای خالی ) هشـت پایه یعنی چهار تا پایه دو تا زنجیره و چهار تا پایه یک جا بافیم و بعد از هشت پایه ها دو تا زنجیره می زنیم .

ردیف دهم – از روی دو تا زنجیره های وسط هشت پایه ( از جای خالی ) یک هشت پایه دیگر یعنی چهار تا پایه دو تا زنجیره و چهار تا پایه یک می بافیم و بعد از هشت پایه ها سه تا زنجیره می زنیم

ردیف یازدهم – از روی دو تا زنجیره های وسـط هـشـت پایه ( از جای خالی ) یک هشـت پایه دیگر یعنی چهار تا پایه دو تا زنجیره و چهار تا پایه یک جا می بافیم و بعد از هشت پایه ها چهار تا زنجیره می زنیم .

ردیف دوازدهم – از بالای پایه ها و زنجیره ها هر کدام یک پایه کوتاه و یا نیم پایه می بافیم و به وسـط هـشـت پایه ها که رسیدیم سه دانه زنجیره می بافیم و تا آخر ادامه می دهیم .

ردیف سیزدهم – از روی هر نیم پایه نیم پایه می بافیم در وسط هشت پایه از روی نیم پایه ها نیم پایه بافته و در وسط از روی سه زنجیره ها

 

 

 

بافتنی/ بافت کت زیبا زنانه

بافتنی

بافتنی / مدل بافت کلاه _ کیف _ پاپوش زنانه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا