بافت پلیور زنانه/بافت 2 مدل پلیور زنانه

دوشنبه 25 مهر 1401 خانه داری
بافت پلیور زنانه

بافت پلیور زنانه

در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا 3 مدل بافت پلیور زنانه ما همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و بافت پلیور مردانه/3 مدل یقه اسکی، یقه گرد، یقه هفت و بافت کلاه مدل برگ  و بافت مدل برگی برای ژاکت دخترانه  را آموزش دادیم را ببینید.همراه ما باشید

 

پلیور زنانه شماره ی ۱

وسایل مورد نیاز

۶ کلاف اسپرت رنگی،میل شماره ۵یا۶،قلاب شماره۳/۵

طریقه بافت تکه جلو

۶۸ دانه سر انداخته و تا بلندی ۶ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . در ادامه دانه ها را طبق مدل به این صورت تقسیم بندی کنید .

۱۶ دانه اول را ۲ تا از زبر ۲ تا از رو ببافید .

۳۶ دانه از زیر ۱۶ دانه بعدی را نیز ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . بافت را تا بلندی ۳۵ سانتی متر ادامه دهید .

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱ + ۳ + ۳ دانه کم کنید . بافت را تا بلندی ۱۵ سانتی متر ادامه دهید .

در ادامه جهت گودی یقه ۲۲ دانه وسط را کور کنید .

دانه های باقی مانده دو طرف را به صورت جداگانه تا بلندی ۵ سانتی متر دیگر ببافید . هر یک رج در میان یک دانه از سمت یقه کم کنید . تکه پشت را نیز به همین صورت ببافید .

طریقه بافت آستین

۳۶ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۱۱ سانتیمتر ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . بعـد از آن هر ۴ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید تا تعداد دانه ها به ۵۴ دانه برسد .

بافت را تا بلندی ۴۸ سانتی متر ببافید . دانه ها را یکجا کور کنید .

در این آستین گودی حلقه وجود ندارد .

آستین بعدی را هم به همین صورت ببافید .

درزهای سرشانه- درزهای کناری و آستین ها را دوخته و دور تا دور یقه را دانه گرفته و تا بلندی ۱۳ سانتی متر ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید .

 

طریقه بافت بندهای دور آستین

۳ دانه زنجیره بافته و تا بلندی ۸۰ سانتی متر پایه بلند ببافید .

۶ بند به همین صورت ببافید . ۳ بند را با هم بافته ، یک سر آن را به سرشانه دوخته و سر بعدی را به صورت یک حلقه گشاد به هم وصل کرده و موقع پوشیدن آستین را از آن رد کنید .

۳ بند بعدی را هم به همین صورت وصل کنید . می توانید این بندها را به صورت بافت نیز انجام دهید

. یعنی ۳ دانه سر انداخته و تا بلندی ۸۰ سانتی متر یک رج از زیر- یک رج از رو ببافید .

 

پلیور زنانه شماره ی۲

وسایل مورد نیاز

۳ کلاف ۱۰۰ گرمی رنگ تیره و ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی رنگ روشن ،میل شماره ۵

بافتنی/طریقه بافت 2 یقه گرد ساده و یقه گرد باز

طریقه بافت تکه جلو

با رنگ تیره ۱۰۸ دانه سر انداخته شود .

تا بندی ۵ سانتی متر یکی از زیر ، یکی از رو ببافید ، بعد از آن با رنگ روشن به این صورت ادامه دهید .

۲۰ دانه از زیر ، ۱۰ دانه از رو ، ۶ دانه از زی ، ۱۰ دانه از رو ، ۶۲ دانه از زیر و تا بلندی ۵ سانتی متر ببافید . دوباره با تغییر رنگ کاموا تا ۵ بار این کار را تکرار کنید .

۲۰ دانه از زیر ، ۱۰ دانه را بشکافید . دوباره ۱۰ دانه سر بیندازید .

۶ دانه از زیر ، ۱۰ دانه از رو را بشکافید . ۱۰ دانه دوباره سر بیندازید و ۶۲ دانه از زیر ببافید . بافت را به همین صورت طبق شکل و عکس تا بلندی ۳۷ سانتیمتر ببافید .

بعد از آن جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه هر یک رج در میان کم کنید .

بافت را تا بلندی ۱۵ سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن جهت گودی یقه ۱۶ دانه وسط را کور کرده و دانههای باقیمانده دو طرف را به صورت جداگانه ببافید .

هر یک رج در میان از سمت یقه ۱ + ۲ + ۳ + ۴ دانه و در ادامه یک دانه تا بلندی ۸ سانتی متر دیگر کم کنید .

طریقه بافت تکه پشت

۱۰۸ دانه سـر انداخته شـود . تا بلندی ۵ سانتیمتر کشباف یکی از زیر ، یکی از رو ببافید . بافت را مانند تکه جلو با تغییر دادن رنگ کاموا تا بلندی ۳۷ سانتی متر ببافید .

بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان ۱ + ۲ + ۳ دانه از هر دو طرف بافت کم کنید .

بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن جهت گودی یقه ۱۶ دانه وسط را کور کرده و دانه های باقیمانده دو طرف بافت را جداگانه تا بلندی ۳ سانتی متر دیگر ادامه دهید .

هر یک رج در میان از سمت یقه یک دانه کور کنید .

طریقه بافت آستین

۵۴ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۵ سانتی متر یکی از زیر ، یکی از رو ببافید . با تغییر دادن رنگ کامواها تا بلندی ۳۸ سانتی متر بافته و هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید .

سپس جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان از هر دو طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه و در ادامه یک دانه تا بلندی ۲۱ سانتی متر ادامه دهید . دانههای باقیمانده را کور کنید . آستین بعدی را نیز به همین صورت ببافید .

درزهای سرشانه ، درزهای کناری و آستین ها را به هم وصل کنید و جهت بافت یقه دور تا دور یقه را دانه گرفته و تا بلندی ۴ سانتی متر کشباف یکی از زیر ، یکی از رو ببافید .

بافت بلوز زنانه

بافت بلوز زنانه/بافت 2 مدل بلوز زنانه

بافت کلاه دخترانه/بافت کلاه با قلاب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا