بافت بلوز زنانه/بافت 2 مدل بلوز زنانه

سه‌شنبه 26 مهر 1401 خانه داری
بافت بلوز زنانه

بافت بلوز زنانه

در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا 3 مدل بافت بلوز زنانه ما همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و بافت پلیور مردانه/3 مدل یقه اسکی، یقه گرد، یقه هفت و بافت کلاه مدل برگ  و بافت پلیور زنانه/بافت 2 مدل پلیور زنانه را آموزش دادیم را ببینید.همراه ما باشید

 

1-بلوز توری زنانه

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف۱۰۰ گرمی، میل  شماره ی ۵یا۶

طریقه بافت تکه جلو

طریقه بافت تکه جلو ۷۵ دانه سر انداخته و با بافت کشباف یکی از زیر یکی از رو تا بلندی ۳ سانتی متر ببافید . بعد از آن مدل داده شده را به این صورت ادامه دهید .

یکی از زیر- یک ژته ۲ تا یکی- یک ژته ۲ تا یکی تا آخر دانهها ببافید . رج دوم : اول ۲ تا یکی کنید بعد ژته ببافید . به همین صورت بافت را تا بلندی ۲۶ سانتی متر ادامه دهید .

بعد از آن هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی متر ادامه دهید . دانههای باقی مانده را کور کنید .

 

طریقه بافت آستین

۸۵ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۵ سانتی متر بافت رکن ببافید . بعد از آن با مدل داده شده تا بلندی ۲۱ سانتی متر ببافید .

بعد از آن هر دو طرف بافت یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید و بافت تا بلندی ۲۰ سانتی متر ادامه دهید .

درزهای کناری و آستین و تکه جلو و پشت را به هم وصل کنید و دور تا دور یقه را دانه گرفته و تا بلندی ۴ سانتی متر بافت رکن ببافید . جهت زیبایی بیشتر از کمربند مشکی جیر استفاده کنید .

 

2-بلوز کوتاه یقه شل

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف ۱۰۰ گرمی ،میل شماره ۳ ، ۴

طریقه بافت تکه جلو

۱۰۰ دانه سر انداخته شود وتا بلندی ۱۴ سانتی متر ۲ تا از زیر ، ۲ تا از رو کشباف ببافید . بعد از آن یکی از زیر ، یک ژته ، ۲ تا از زیر یک ژته تا آخر دانه ها که باید ۸۴ دانه اضافه شود .

یک رج از رو ببافید . بافت را طبق مدل داده شده تا بلندی ۳۶ سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن جهت اربب حلقه از هر دو طرف بافت هر یک رج در میـان ۳ دانه در اول و ۳ دانه در آخر کم کنید و در ادامه هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید .

نحوه شستن اسکاچ ظرفشویی برای حفظ سلامتی

بافت را تا بلندی ۱۰ سانتی متر ادامه دهید . سپس جهت گودی یقه دانه ها را تقسیم بر ۲ کنید و دانه های تقسیم شده هر دو طرف را جداگانه تا بلندی ۸ سانتی متر دیگر ادامه دهید .

همزمان با کم کردن یک دانه از سمت حلقه از سمت وسط بافت نیز هر یک رج در میان ۴ + ۲ + ۳ + ۴ و در ادامه یک دانه یک دانه کم کنید . دانههای سمت چپ را نیز به همین صورت ببافید .

طریقه بافت تکه پشت

۱۰۰ دانه سـر انداخته و تا بلندی ۱۴ سانتی متر ۲ تا از زیر ، ۲ تا از رو کشباف ببافید . بعد از آن طبق مدل داده شـده مانند تکه جلو در رج اول دانه اضافه کنید و در رجهای بعدی تا بلندی ۳۶ سانتی متر ادامه دهید .

سپس جهت اریب حلقـه از هـر دو طرف بافت ۳ دانه کم کنید . در ادامه یک دانه در اول و یک دانه در آخر هر یک رج در میان تا بلندی ۱۸ سانتی متر کم کنید . دانههای باقی مانده را کور کنید .

طریقه بافت آستین

۶۰ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۳ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ، ۲ تا از رو ببافید . بافت را تا بلندی ۳۴ سانتی متر طبق مدل داده شده هر ۳ رج در میان یک دانه در اول یک دانه در آخر اضافه کرده و ببافید

سپس جهت اریب حلقه از هر دو طرف بافت ۳ دانه در اول و ۳ دانه در آخر کم کنید و در ادامه یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۴ سانتی متر ببافید . دانههای باقی مانده را کور کنید و آستین بعدی را نیز به همین صورت ببافید .

طریقه بافت یقه ۷۰ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۸۲ سانتیمتر ۲ تا از زیر ، ۲ تا از رو ببافید . در آخر دانهها را کور کنید و تکه بافته شده را دور تا دور یقه بدوزید .

 

 

بافتنی

بافتنی/بافت بسیار زیبا پلیور بچه گانه(2 مدل دخترانه وپسرانه)

بافت پلیور زنانه

بافت پلیور زنانه/بافت 2 مدل پلیور زنانه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا