بافتنی/بافت بسیار زیبا پلیور بچه گانه(2 مدل دخترانه وپسرانه)

چهارشنبه 18 آبان 1401 خانه داری
بافتنی

 

نحوه بافت 2 مدل پلیور بچه گانه زیبا

بافتنی:در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا پلیور بچه گانه  همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و نحوه بافت ۳ مدل بسیار زیبا شال سه گوش  و مدل بافت پلیور مردانه و بافت سرهمی نوزادی زیبا را آموزش دادیم را ببینید.

بافت پلیور دخترانه :

وسایل مورد نیاز :

کاموا : 3 کلاف ۱۰۰ گرمی میل : شماره ی ۳ و ۴

 

نحوه بافت جلو :

۶۰ دانه با میل شماره ی ۴ سر انداخته و ۲۰ سانتیمتر رکن ببافید . برای پیلی ۲۰ دانه بافته ۲۰ دانه کور کنید ۲۰ دانه ی دیگر ببافید در رج برگشت تا آخر رج ۲ تا بافته ۲ تا یکی کنیدتا ۳۰ دانه باقی بماند ( قسمت کدر شده را صورت پیلی از پشت بدوزید ) با میل شماره ۳ ، ۵ سانتیمتر کشباف ۴ تا زیر ۴ تا رو ببافید .

سپس بافت را به شکل ۶ تا رکن ۱۲ تا زیر ۱۲ تا رکن ادامه دهید . ۱۲ دانه ی زیر برای ۲ پیچ ۳ تایی در چپ و راست می باشد که هر ۱۰ رج یکبار پیچ تکرار می شود .

وقتی بلندی بالا تنه به ۳ سانتیمتر رسید از کناره ۶ دانه رکن دانه ها رابرای حلقه آستین به تر تیب ( ۱ + ۴ ) کور کنید ۸ سانتیمتر و دیگر بافته برای یقه دانه ها را به تر تیب ( ۱ + ۴ ) کور کنید تا بلندی حلقه به ۱۱ سانتیمتر برسد بافت را ادامه دهید و ۱۵ دانه ی سر شانه راکور کنید . سمت دیگر جلو را هم به همین صورت قرینه ببافید .

نحوه بافت پشت :

۸۰ دانه سر انداخته ۲۰ سانتیمتر رکن ببافید . سپس ۲ تا بافته یکی کم کنید تا آخر رج ۶۰ دانه باقی بماند با میل شماره ۳ کشباف ۴ تا زیر ۴ تا رو را تا ۵ سانتیمتر ببافید سپس با میل شماره ۴ دانه ها را بصورت رکن ببافید وقتی بلندی بالا تنه به ۳ سانتیمتر رسید دانه ها را برای حلقه آستین به ترتیب ( ۱ + ۳ ) کور کنید ۹ سانتیمتر دیگربافته برای یقه ی پشت ۱۵ دانه ی اول را ببافید دانه های وسط را کور کرده ۱۵ دانه ی دیگر ببافید به این ترتیب پشت دو قسمت میشود هر قسمت را جداگانه ۲ سانتیمتر دیگر بافته کور کنید .

نحوه بافت آستین :

با میل شماره ۴ تعداد ۵۰ دانه سر انداخته ۸ سانتیمتر کشباف ۴ تا زیر ۴ تا رو ببافید سپس در لابلای رج ۷ دانه کم کنید و ۴۳ دانه را با بافت رکن ادامه دهید و هر ۶ رج یکبار ۱ دانه از هر دو طرف اضافه کنید تا تعداد دانه ها به ۴۸ رسیده و بلندی بافت رکن ۱۰ سانتیمتر شود .

سپس ۱۲ دانه ی وسط را بصورت پیچ مانند جلو ببافید وقتی بلندی آستین به ۲۲ سانتیمتر رسید دانه ها را از هر طرف به ترتیب ( ۵ + ۵ ) کور کنید پس از آن هر رج از هر دو طرف دانه ها را ۲ تا ۲ تا کور کنید تا ۱۶ دانه باقی بماند سپس همه را کور کنید . یقه و سر شانه ها را به هم دوخته و از دور یقه ۸۰ دانه بیرون آورده ۱۰ سانتیمتر کشباف ۴ تا زیر ۴ تا رو ببافید .

بافت پلیور دخترانه

بافت پلیور دخترانه

بافت پلیور پسرانه :

وسایل مورد نیاز :

۲ کلاف ۱۰۰ گرمی میل : شماره ۴

نحوه بافت جلو :

۴۰ دانه شروع کرده ؛ ۱۰ رج رکن …. ۱۰ رج ببافید سپس برای سجاف جلو از یک طرف ۱۰ دانه را ۴ تا رج ساده از زیر ۴ رجساده از رو ببافید . دانه های دیگر را ۴ دانه رکن ۶ تا زیر ۵ دانه رکن ۶ تا زیر ۹ دانه رکن ببافید در روی بافت از ۶ دانه ی زیر ۶ دانه بیرون آورده به این تر تیب ۱۲ دانه به کل دانه ها اضافه شده و دور ردیف دانه ی ۱۲ تایی زیر … آن ها را بصورت پیچ می بافید و هر ۱۰ رج یکبار تکرار میکنید .

وقتی بلندی بافت به ۱۹ سانتیمتر رسید برای حلقه آستین دانه ها را به ترتیب ( ۱ + ۴ ) کور کنید وقتی بلندی جلو به ۲۸ سانتیمتر رسید برای یقه دانه ها را به ترتیب ( ۲ + ۲ + ۱۰ ) کور کنید وقتی بلندی حلقه آستین به ۱۳ سانتیمتر برسد ۱۲ دانه پیچ را به ۶ دانه برسانید و دانه های سر شانه را کور کنید طرف دیگر جلو را قرینه بافته روی سجاف ۵ جا دکمه باز کنید .

نحوه بافت پشت :

۷۰ دانه سر انداخته ۱۶ خط رکن ( معادل ۳۲ رج ) ببافید سپس دانه ها را به ترتیب ۲۵ رکن ۲۰ دانه ۴ تا زیر ۴ تا رو ۲۵ رکن ببافید تا بلندی لبا س به ۱۹ سانتیمتر برسد پس از آن دانه ها را به ترتیب ( ۱ + ۳ ) کور کنید وقتی بلندی حلقه آستین به ۱۳ سانتیمتر رسید همه ی دانه ها را کور کنید .

نحوه بافت حلقه آستین :

۴۸ دانه انداخته ۳۲ رج بصورت ۴ رج زیر ۴ رج رو ببافید از رج بعد ۶ دانه رکن ۱۰ دانه ساده ۴ رج زیر ۴ رج رو ۵ دانه رکن ۶ دانه زیر را ۱۲دانه رکن ۱۰ دانه ساده ۴ رج زیر و ۴ رج رو ۶ دانه رکن ببافید و ۶ دانه ی ۱۲ تاشده را بصورت پیچ هر ۱۰ رج یکبار ببافید .

وقتی بلندی آستین به ۱۵ سانتیمتر رسید از هر دو طرف دانه ها را به تر تیب ( ۱ + ۲ ) اضافه کنید ۶ رج بعد از هر دو طرف ۱ دانه دیگراضافه کنید تا تعداد دانه ها به ۵۲ برسد ، از دوطرف ۵ دانه کور می کنیم بعد هر رج از دو طرف یک دانه کور شده تا ۱۶ دانه بماند از دو طرف ۶ دانه بعد همه دانه ها کور می شود .

نحوه بافت یقه :

بعد از دوختن سرشانه دور تادور یقه را ۶۵ دانه گرفته در میل دیگر ۱۵ دانه سرگرفته و ۴ رج زیر ۴ رج رو می بافیم ۱۰ رج بافته بعد یک جا دگمه بعد از ۵ دانه می اندازیم ۱۰ رج دیگر می بافیم وکور می کنیم .

نحوه بافت جیب :

۲۴ دانه سرگرفته ۴ رج زیر ۴ رج رو ۴۰ رج بافته کور می کنیم برای نوار دور جیب ۱۵ دانه سرانداخته ۲ رج بافته کور می کنیم .

بافت پلیور پسرانه

بافت پلیور پسرانه

ظروف چدنی

دلایل خوب بودن ظروف چدنی

بافت بلوز زنانه

بافت بلوز زنانه/بافت 2 مدل بلوز زنانه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا