دستگاه خشک کن دست در اماکن عمومی منبع آلودگی

جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سلامت
دستگاه دست خشک کن دشمن سالمتی

اصولا  همۀ اشخاص عادت دارند بعد از خروج از توالت و  شستن دست‌، آن ها را خشک‌ کنند. معمولا هنگامی که در منزل حضور داریم برای خشک کردن ، دستهایمان از  حوله‌هاي شخصی استفاده می کنیم  اما تکلیف‌مان در مکان‌هاي عمومی،باید به این موضوع آگاه باشید آیا استفاده از دستگاه های خشک کن برقی در سرویس بهداشتی های مکان های عمومی برای استفاده بهداشتی هست یا خیر ؟

دستگاه خشک کن در سرویس بهداشتی های عمومی

 اگر می خواهید بهداشت را کاملا رعایت کنید و سلامتی برایتان اهمیت دارد بهتر است بعد از استفاده از سرویس بهداشتی دست‌هاي خود را با بهداشتی‌ترین روش ممکن، یعنی با بهره گیری از دستمال‌هاي کاغذی خشک‌کنید،

موارد قابل تامل در مورد دستگاه های دست خشک کن سرویس بهداشتی عمومی

میکروب‌ها می توانند زیر یا کنار بدنه دستگاه‌هاي خشک‌کن  برقی دست  سرویس بهداشتی های عمومی قرار بگیرند و با هر وزش باد گرم به طرف دستان شما حمله‌ور شوند. این در حالی هست که دستمال‌هاي کاغذی به‌علت خشکی و جریان نداشتن هوا، باعث انتقال آلودگی نمی شوند.

 بعضی از اماکن مانند فوشگاه ها بیمارستان ها درمانگاه ها و … به‌علت بالاتر بودن هزینه بهره گیری از دستمال توالت  دور این دستمال‌هاي بهداشتی را خط می کشند و دست‌گاه های خشک‌کن‌هاي برقی نصب میکنند.این در حالی است که دستگاه های دست خشک کن باعث انتقال میکوب می شوند .

آیا می دانید با استفاده از دستگاه های دست خشک کن چه خطراتی در کمین شماست

• دستگاه‌هاي خشک‌کن هوای گرم، تا حدود ۲۵درصد باعث افزایش آلودگی در کف دست‌ها میشوند.

• دستگاه‌هاي خشک‌کن هوای گرم، باعث انتشار آلودگی تا حدود ۳۰-۲۵ سانتی‌متری خود میشوند.

• در حدود ۱۴ درصد از دستگاه‌هاي خشک‌کن هوای گرم، باکتری کلیفرم «همان باکتری روده‌اي هست که در مجرای گوارشی انسان و حیوانات وجود دارد و دارای توانایی خاصی در تخمیر قند لاکتوز هست. گاهی میتوان این باکتری را در زباله‌ها، گیاهان یا حتی مواد خوراکی چرب و روغنی هم پیدا کرد» دیدن شده هست.

• دستگاه‌هاي خشک‌کن جت هوا، تا حدود ۴۲ درصد باعث افزایش آلودگی در انگشتان دست‌ها می شوند.

• دستگاه‌هاي خشک‌کن جت هوا، ۷۵ برابر آلوده‌تر از نشیمنگاه توالت‌هاي فرنگی میباشند.

• دستگاه‌هاي خشک‌کن جت هوا، باعث انتشار آلودگی تا حدود ۲۰۰ سانتی‌متری خود می شوند.

• در حدود ۵۲ درصد از دستگاه‌هاي خشک‌کن جت هوا، باکتری کلیفرم دیدن شده هست. این رقم در دستمال‌هاي توالت، نزدیک صفر درصد بوده هست.

5 داروی خانگی برای سرماخوردگی و سرفه در دوران بارداری

5 داروی خانگی برای سرماخوردگی و سرفه در دوران بارداری

بارداری خارج از رحم

بارداری خارج از رحم و اهمیت تشخیص به موقع

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا