افزایش سود سپرده های بانکی

شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ گوناگون
افزایش سود سپرده های بانکی

بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری بانکها را با ۱ واحد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد.

  آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج شنبه مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد نزد خود را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲- ۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از فردا شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ قابل اجرا می باشد . لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.

نرخ جدید سود سپرده بانک‌ها

هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ماه ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده های یک ساله، به شکل علی الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.

 

طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار

جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار و شرایط آن

حمله موشکی به فرودگاه بغداد

حمله موشکی به فرودگاه بین المللی بغداد

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا